Successor

  1. 1
    Halef, varis, yerine geçen anlamında